Multidisciplinaire richtlijn prikkelbaredarmsyndroom
Open

Richtlijnen
23-04-2012
Hèlen Woutersen-Koch, André J.P.M. Smout, Carla E. Flik, Carel T.J. Hulshof, Niek J. de Wit en Henriëtte E. van der Horst

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Dr. H. Woutersen-Koch, arts.

AMC-UvA, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Prof.dr. A.J.P.M. Smout, mdl-arts.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Psychiatrie en Psychologie, Utrecht.

Drs. C.E. Flik, klinisch psycholoog/psychotherapeut.

Kwaliteitsbureau NVAB, Utrecht.

Prof.dr. C.T.J. Hulshof, bedrijfsarts (tevens: AMC, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam).

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. N.J. de Wit, huisarts.

VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. H.E. van der Horst, huisarts.

Contactpersoon: dr. H. Woutersen-Koch (h.woutersen-koch@nhg.org).

*Namens de multidisciplinaire werkgroep ‘Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom’, waarvan de leden aan het eind van dit artikel staan vermeld.

Verantwoording

Belangenconflict: A.J.P.M. Smout ontving gelden voor consultancy van Xenoport Inc. en royalties voor een leerboek Interne geneeskunde. Kwaliteitsbureau NVAB, waar C.T.J. Hulshof werkzaam is, kreeg een subsidie voor ondersteuning van project ‘Arbeid in richtlijnen’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het instituut waar N.J. de Wit werkzaam is, ontving beurzen voor onderzoeksprojecten ‘Doelmatigheid en Preventie’ en ‘Op één lijn’ van ZonMw en gelden voor een e-learningmodule over PDS van de European Society for Primary Care Gastroenterology.
Financiële ondersteuning voor dit artikel: H. Woutersen-Kochs werkgever ontving een subsidie voor het ontwikkelen van de richtlijn PDS van ZonMw-KKCZ. Hulshofs instituut ontving reiskostenvergoeding voor bijeenkomsten en vacatiegeld voor reviewactiviteiten van Kwaliteitsbureau NVAB. Het instituut waar N.J. de Wit werkzaam is, kreeg een subsidie voor een RCT naar vezels bij PDS (‘Fibre’-studie) van ZonMw-Alledaagse Ziekten, een beurs voor diagnostisch onderzoek naar discriminatie tussen organische en niet-organische buikklachten (CEDAR-studie) van ZonMw-Doelmatigheid en een beurs voor een vergelijkende studie naar ervaringen van patiënten en artsen rond PDS in het Verenigd Koninkrijk en Nederland van de European Society Primary Care Gastroenterology. Het instituut waar H.E. van der Horst werkzaam is, ontving vacatiegeld voor vergaderingen van ZonMw-KKCZ via het NHG.

De multidisciplinaire werkgroep bestond naast de auteurs van dit artikel uit: prof.dr. M.Y. Berger, huisarts (UMCG, Groningen); dr. C.J. Bijkerk, huisarts (Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht); dr. R. van Bruggen (tot juli 2009), huisarts (NHG, Utrecht); dr. C. Clemens, mdl-arts (Diaconessenhuis Leiden); dr. E.W.C.M. van Dam, internist (VUmc, Amsterdam); dr.T.L. Feenstra, gezondheidseconoom (UMCG, Groningen); dr. R.M.M. Geijer, huisarts (NHG, Utrecht); U.R. Harkema, diëtist (Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Vleuten); dr. J.W.M. Muris, huisarts (Universiteit Maastricht); dr. A.O. Quartero, huisarts (Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht); mr. L.J. Stellingwerff Beintema-Blok, voorzitter PDS Belangenvereniging; G. Stougie-Havenaar, diëtist (Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Bleiswijk); A. de Vries-Moeselaar (NHG, Utrecht).