Mucocutane afwijkingen bij reactieve artritis door Chlamydia trachomatis

Klinische praktijk
Koen D.Quint
Annette H.M van der Helm-van Mil
Wilma Bergman
A.P.M. (Sjan) Lavrijsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1614
Abstract

Samenvatting

 

  • Reactive artritis (voorheen syndroom van Reiter) is een inflammatoire artritis die behoort tot de spondylartropathiën.

  • De ziekte bestaat uit de klassieke trias artritis, urethritis en conjunctivitis, maar zeer frequent worden er ook mucocutane afwijkingen gevonden: balanitis circinata, keratoderma blennorrhagica, afteuze ulcera in de mond en nagelafwijkingen. Deze huidafwijkingen worden voornamelijk gevonden bij een reactieve artritis geïnduceerd door Chlamydia trachomatis (Ct).

  • Vaak ontstaat reactieve artritis als gevolg van een seksueel overdraagbare aandoening (Ct) of een darminfectie (bijvoorbeeld Salmonella of Shigella), waarbij gedacht wordt dat antilichamen tegen het pathogeen kunnen kruisreageren met het HLA-antigeen (voornamelijk HLA-B27).

  • Voor het onderscheid tussen reactieve artritis en arthritis psoriatica is het nodig om actief op zoek te gaan naar een Ct-infectie in de urine of in het synovium.

  • De acute reactieve artritis wordt als eerste keus behandeld met NSAID’s. Daarnaast kunnen patiënten een intra-articulaire injectie met glucocorticoïden krijgen. De mucocutane afwijkingen reageren goed op topicale glucocorticoïden.

  • Hoewel langdurig antibioticagebruik bij een reactieve artritis geïnduceerd door Ct nog geen standaardbehandeling in Nederland is, toont een recent gepubliceerde klinische trial onder patiënten met een chronische Ct-geïnduceerde reactieve artritis een duidelijke afname van klachten in de groep die 6 maanden behandeld werd met een combinatie van verschillende antibiotica, ten opzichte van de placebogroep.

  • Een actieve urogenitale Ct-infectie moet behandeld worden met antibiotica, waarbij de eerste keus azitromycine 1000 mg eenmalig is. Het is belangrijk dat de partner van de patiënt op hetzelfde moment ook getest en eventueel meebehandeld wordt om herinfectie te voorkomen.

 

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Dermatologie: drs. K.D.Quint, semi-arts; prof.dr. W.Bergman en dr. A.P.M. Lavrijsen, dermatologen.

Afd. Reumatologie: dr. A.H.M van der Helm-van Mil, reumatoloog.

Contact drs. K.D.Quint (k.d.quint@umail.leidenuniv.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 3 februari 2010

Ook interessant

Reacties