MRSA-dragerschap in gezinnen van MRSA-patiënten

Onderzoek
Wim J.M. Niessen, Glen D. Mithoe, A.V.M. (Lieke) Möller, Jan Broer, Jan van der Have en Alewijn Ott
Glen D. Mithoe
A.V.M. (Lieke) Möller
Jan Broer
Jan van der Have
Alewijn Ott
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2276
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van kolonisatie met meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) in gezinnen van bekende MRSA-dragers, en het beloop daarvan in de tijd.

Opzet

Descriptief, prospectief.

Methode

Geïncludeerd werden bij 2 laboratoria de bij de GGD’s van Groningen, Friesland en Drenthe gemelde nieuw-gediagnosticeerde MRSA-dragers en hun huisgenoten. Bij het begin en na 3-4 maanden en 6-12 maanden werden deze personen onderzocht op MRSA-kolonisatie. Er werd geen advies gegeven over medische interventies. Relevante behandelingen door de huisarts werden wel geregistreerd.

Resultaten

19 indexpatiënten en hun gezin werden geïncludeerd. Van de 44 gezinscontacten bleek 41% op enig moment gekoloniseerd met MRSA. Het percentage gekoloniseerde gezinsleden daalde gedurende de onderzoeksperiode weinig: van 32% naar 27%, ook al was aan het eind van de studie nog slechts een derde van de indexpatiënten MRSA-positief. Persisterende kolonisatie van indexpatiënten kwam meer voor indien gezinsleden gekoloniseerd waren.

Conclusie

Bij MRSA-positieve patiënten bleek een groot en wisselend deel van de gezinscontacten in de loop van de tijd ook en soms langdurig gekoloniseerd.

Auteursinformatie

GGD Groningen, Groningen: drs. W.J.M. Niessen, arts Maatschappij en Gezondheid; dr. J. Broer, arts-epidemioloog.

Laboratorium voor Infectieziekten, Groningen: drs. G.D. Mithoe, dr. A.V.M. Möller en dr. A. Ott, artsen-microbiologen.

Contact drs. W.J.M. Niessen (wim.niessen@hvd.groningen.nl)

Verantwoording

Dr. Jan van Zeil, arts-microbioloog van Izore, Centrum voor Infectieziektenbestrijding Friesland, gaf commentaar op het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM.
Aanvaard op 27 oktober 2010

Ook interessant

Reacties