Herkennen en aanpakken

Clusteruitbraak MRSA buiten het ziekenhuis

Klinische praktijk
C.F.H. (Stijn) Raven
Peter van Wijngaarden
Gonny Moen
M.M.L. (Miranda) van Rijen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6812
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Infectie met een buiten het ziekenhuis opgelopen meticilline-resistente Staphylococcus aureus (‘community acquired’ MRSA, CA-MRSA) treft voornamelijk jonge, gezonde mensen, zonder risicofactoren voor MRSA samenhangend met de gezondheidszorg. Patiënten komen vaak met huid- en wekedeleninfecties.

Casus

Op de Spoedeisende Hulp zagen wij een 18-jarige vrouw met recidiverende abcederende huidinfecties. Zij bleek MRSA-positief. Binnen een half jaar ontwikkelden 2 personen in haar omgeving ook een MRSA-infectie. Kweken toonden CA-MRSA aan, met eenzelfde typering (spa t008). Aanvullend ringonderzoek onder huisgenoten en vrienden toonde bij nog 4 personen dragerschap aan voor MRSA, waarbij 2 van hen ook overeenkomende huidinfecties hadden.

Conclusie

Een clusteruitbraak van CA-MRSA vraagt om een gecoördineerde aanpak van zowel behandelend arts als GGD. De keuze van het aanvullend ringonderzoek onder contacten was bepalend voor het doorbreken van verdere transmissie en re-infectie binnen dit cluster.

Auteursinformatie

GGD West-Brabant, Afd. Infectieziektebestrijding, Breda.

Drs. C.F.H. Raven, arts infectieziektebestrijding.

Amphia Ziekenhuis, Breda.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. P. van Wijngaarden, internist-infectioloog.

Laboratorium voor Microbiologie en Infectiepreventie: G. Moen, deskundige infectiepreventie; drs. M.M.L. van Rijen, deskundige infectiepreventie.

Contact drs. C.F.H. Raven (s.raven@ggdwestbrabant.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
C.F.H. (Stijn) Raven ICMJE-formulier
Peter van Wijngaarden ICMJE-formulier
Gonny Moen ICMJE-formulier
M.M.L. (Miranda) van Rijen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Ook interessant

Reacties