MRSA-besmetting via een medewerker met eczeem

Klinische praktijk
Berry P. Overbeek
Willemien E.A. Maathuis-de Haan
Gerrie Stoffer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D904
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Overdracht van MRSA afkomstig van vee naar mensen komt zelden voor. Toch blijft alertheid geboden.

Casus

Een 73-jarige patiënt bleek na 2 ziekenhuisopnames in anderhalve maand een besmetting te hebben opgelopen met MRSA. Het MRSA-type was gerelateerd aan vee. Contactonderzoek van patiënten en medewerkers rond deze patiënt toonde dezelfde bacteriesoort aan bij 3 medewerkers. Een van hen had eczeem aan beide handen. Haar dochter, die intensief met paarden werkte, bleek drager van hetzelfde type MRSA.

Conclusie

Om besmetting met MRSA te voorkomen is het essentieel om volledig aan de eisen van handhygiëne te voldoen, ook voor medewerkers met huiddefecten zoals eczeem. Zo nodig moeten bij hen patiëntgebonden werkzaamheden worden aangepast. De bedrijfsarts speelt hierin een belangrijke rol.

Auteursinformatie

Gelre ziekenhuizen, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Apeldoorn.

Contact Dr. B.P. Overbeek, arts-microbioloog

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Berry P. Overbeek ICMJE-formulier
Willemien E.A. Maathuis-de Haan ICMJE-formulier
Gerrie Stoffer ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties