Strategie voor het verrichten van contactonderzoek

Cluster van MRSA in de thuiszorg

Perspectief
Manon R. Haverkate
Akke K. van der Bij
Johan T. Versteegen
Kees G. Dirksen
Nico E.L. Meessen
Aura Timen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3588
Abstract

Samenvatting

Een meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) bij een cliënt die thuiszorg ontvangt, kan een reden zijn voor bron- en contactonderzoek in de thuissituatie. De aanpak van MRSA in de thuiszorgsituatie is echter anders dan tijdens een ziekenhuisopname. Wij bespreken een casus van een patiënt met MRSA in de thuiszorgsituatie waarbij zowel de arts-microbioloog vanuit het regionale ziekenhuis als de arts infectieziektebestrijding van de GGD betrokken waren. Deze casus illustreert de verschillende perspectieven en standpunten van beide specialismen en de multidisciplinaire aanpak die heeft geleid tot een strategisch plan. In dit artikel bespreken wij een strategie voor het verrichten van contactonderzoek in de openbare gezondheidszorg.

Auteursinformatie

Contact Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding: dr. M.R. Haverkate, epidemioloog; prof.dr. A. Timen, arts infectieziektebestrijding (manon.haverkate@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Manon R. Haverkate ICMJE-formulier
Akke K. van der Bij ICMJE-formulier
Johan T. Versteegen ICMJE-formulier
Kees G. Dirksen ICMJE-formulier
Nico E.L. Meessen ICMJE-formulier
Aura Timen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties