Commentaar op de wijze van normstelling door de Inspectie

Morgen gebeurt het

Opinie
Jannes J.E. van Everdingen
Gert Jan Scheffer
Johan Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A320
Abstract

‘Morgen gebeurt het!’ was een van de eerste kinderprogramma’s op de Nederlandse televisie, 50 jaar geleden. Daarin stuurde professor Plano, gespeeld door Ton Lensink, een onbemand projectiel de ruimte in. Dit beeld drong zich aan ons op toen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) eind 2008 persberichten over onvoldoende bemande intensivecare(IC)-afdelingen de ether instuurde.

Ophef over de kwaliteitstoets

De IGZ zorgde eind 2008 voor veel ophef in de media door uitspraken te doen over onverantwoorde IC-zorg in een aantal kleinere ziekenhuizen (NOVA, 17 en 28 november 2008). Zij deed die uitspraken naar aanleiding van een toetsing van de kwaliteit aan de IC-richtlijn.1

Die richtlijn stamt uit 2006.2,3 Diverse veldpartijen brachten toen na uitgebreide literatuurstudie en uitvoerige weging, discussie en consultatie van ziekenhuisorganisaties een nieuwe versie uit van de richtlijn ‘Intensive care’, die uit 1993 dateerde. De huidige richtlijn, inmiddels drie jaar oud, geeft aan wat volgens de beroepsgroep…

Auteursinformatie

Orde van Medisch Specialisten, Utrecht.

Dr. J.J.E. van Everdingen, dermatoloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Anesthesiologie, Nijmegen.

Prof.dr. G.J. Scheffer, intensivist en voorzitter van de richtlijnwerkgroep Intensive Care van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO.

VU Medisch Centrum, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO), Amsterdam.

Prof.dr.mr. J. Legemaate, gezondheidsjurist.

Contact dr. J.J.E. van Everdingen (j.vaneverdingen@orde.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 februari 2009

Ook interessant

Reacties