Mono- of duotherapie na een TIA of herseninfarct?

Onderzoek
Jonathan Coutinho
Yvo Roos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5137
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Voor secundaire preventie met trombocytenaggregatieremmers na een TIA of herseninfarct kan gekozen worden voor mono- of duotherapie. Het is onvoldoende bekend welke behandelstrategie het beste is.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de verschillen tussen mono- en duotherapie met trombocytenaggregatieremmers wat betreft werkzaamheid en veiligheid bij patiënten met een recente TIA of herseninfarct?

Hoe werd dit onderzocht?

Er werd een meta-analyse verricht van gerandomiseerde studies die behandeling met mono- of duotherapie met elkaar vergeleken. Iedere combinatie van trombocytenaggregatieremmers was toegestaan. Patiënten moesten binnen 3 dagen na het ontstaan van de klachten gerandomiseerd zijn. Het optreden van een recidief-beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) was het primaire eindpunt.1

Belangrijkste resultaten

Er werden 12 studies met in totaal 3766 patiënten geanalyseerd. In iedere studie werd een combinatie van 2 of 3 van de volgende trombocytenaggregatieremmers getest: acetylsalicylzuur, clopidogrel en dipyridamol. Onder duotherapie traden significant minder recidief-beroertes op dan onder monotherapie (3,3 vs. 5,0%; RR: 0,67; 95%-BI: 0,49-0,93). Wel traden er meer ernstige bloedingen op onder duotherapie, maar dit verschil was niet significant (0,9 vs. 0,4%; RR: 2,09; 95%-BI: 0,86-5,06).

Consequenties voor de praktijk

Duotherapie lijkt superieur aan monotherapie na een TIA of herseninfarct. Omdat het absolute aantal recidief-beroertes echter klein was, waken de auteurs ervoor om op basis van deze studie de richtlijnen aan te passen. Verder moet men zich realiseren dat alleen patiënten die in de acute fase (2 is deze studie met 3766 patiënten aan de kleine kant.

Literatuur
  1. Geeganage CM, Diener HC, Algra A et al. Dual or mono antiplatelet therapy for patients with acute ischemic stroke or transient ischemic attack: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Stroke. 2012;43:1058-66 Medline.

  2. Sacco RL, Diener HC, Yusuf S et al. Aspirin and extended-release dipyridamole versus clopidogrel for recurrent stroke. N Engl J Med. 2008;359:1238-51 Medline.

Auteursinformatie

Contact (y.b.roos@amc.uva.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties