Mono- of duotherapie na een TIA of herseninfarct?

Nieuws
Jonathan Coutinho
Yvo Roos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5137

Waarom dit onderzoek?

Voor secundaire preventie met trombocytenaggregatieremmers na een TIA of herseninfarct kan gekozen worden voor mono- of duotherapie. Het is onvoldoende bekend welke behandelstrategie het beste is.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de verschillen tussen mono- en duotherapie met trombocytenaggregatieremmers wat betreft werkzaamheid en veiligheid bij patiënten met een recente…

Auteursinformatie

Contact (y.b.roos@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties