Moet ik een patiënt met suïcidale gedachten melden?

Recht
05-06-2015
A.C. (Aart) Hendriks

Per 15 februari 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

Vraag

Moet ik een patiënt met suïcidale gedachten melden?

Juridische achtergrond

Het beroepsgeheim wordt door sommigen gezien als een gevaar voor de samenleving. Door na te laten te melden dat bepaalde patiënten suïcidale gedachten hebben, worden ook andere blootgesteld aan vermijdbare risico’s. Het beroepsgeheim wordt door sommigen gezien als een gevaar voor de samenleving. Door na te laten te melden dat bepaalde patiënten suïcidale gedachten hebben, worden ook andere blootgesteld aan vermijdbare risico’s. 

Juridisch ligt dit echter veel genuanceerder en kan niet-melden niet zomaar worden gelijkgesteld met medeplichtigheid. Het medisch beroepsgeheim is namelijk een groot goed in de gezondheidszorg, óók ter voorkoming van maatschappelijke gevaren. Zonder beroepsgeheim kunnen patiënten zich geremd voelen aan te kloppen bij een zorgverlener (dit gaat in tegen het algemeen belang) of terughoudend zijn al hun zorgen en problemen met een zorgverlener te delen (dit gaat in tegen het belang van het individu). Dit verklaart waarom een arts zijn beroepsgeheim alleen bij hoge uitzondering, ...