Consensus bereikt met Delphi-procedure

Model voor gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen*

Onderzoek
Marjolein H.J. van de Pol
Cornelia R.M.G. Fluit
Joep Lagro
Antoinette L.M. Lagro-Janssen
Marcel G.M. Olde Rikkert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D811
Abstract

Samenvatting

Doel

Het ontwikkelen van een model om gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen vorm te geven.

Opzet

Online Delphi-forum.

Methode

Wij gebruikten de Delphi-methode om een model voor gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen vorm te geven en daar consensus over te bereiken. De consultatie vond plaats in 3 rondes. Het expertpanel bestond uit 16 patiënten (ronde 1) en 59 professionals (ronde 1-3). In ronde 1 werd het expertpanel bevraagd op belangrijke stappen in het proces van gezamenlijke besluitvorming en werd het conceptmodel geïntroduceerd. In rondes 2 en 3 werd het model aangepast en getoetst op de aspecten ‘belang’ en ‘haalbaarheid’.

Resultaten

Er werd consensus bereikt over het dynamische model voor gezamenlijke besluitvorming als geheel, voor zowel het belang (91% overeenstemming in het panel) als de haalbaarheid (76% overeenstemming in het panel).

Conclusie

Gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen is een dynamisch proces. Het vergt een continue, ondersteunende dialoog tussen zorgprofessional en patiënt.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Patient Education and Counselling (2016;99:1069-77) met als titel ‘Expert and patient consensus on a dynamic model for shared decision-making in frail older patients’. Afgedrukt met toestemming.

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Eerstelijnsgeneeskunde: dr. M.H.J. van de Pol, kaderhuisarts ouderengeneeskunde; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts.

Health Academy Nijmegen: dr. C.R.M.G. Fluit, arts.

Afd. Geriatrie: prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert, geriater.

HagaZiekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag.

Dr. J. Lagro, internist ouderengeneeskunde.

Contact dr. M.H.J. van de Pol (marjolein.vandepol@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marjolein H.J. van de Pol ICMJE-formulier
Cornelia R.M.G. Fluit ICMJE-formulier
Joep Lagro ICMJE-formulier
Antoinette L.M. Lagro-Janssen ICMJE-formulier
Marcel G.M. Olde Rikkert ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties