Meer ‘samen beslissen’ nodig door aangescherpte Wgbo

Perspectief
Dirk T. Ubbink
Paul A.F. Geerts
Taco Gosens
Paul L.P. Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5775
Abstract

Sinds de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst is aangescherpt, moeten zorgprofessionals samen beslissen met hun patiënten. De waarde en noodzaak daarvan is voor beide partijen inmiddels wel duidelijk. Maar in de praktijk blijkt ‘samen beslissen’ nog best lastig.

Samenvatting

In januari 2020 is een aangescherpte Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) verschenen. Hierin wordt expliciet het toepassen van ‘samen beslissen’ tijdens het consult benoemd. Dit houdt in dat de wensen, overwegingen en voorkeuren van de patiënt ten aanzien van de behandelopties expliciet worden uitgevraagd en meegenomen bij de medische besluitvorming. Er is steeds meer aandacht voor samen beslissen vanuit patiëntenorganisaties, overheid, beroepsverenigingen en verzekeraars. Zowel zorgprofessionals als patiënten moeten echter nog wennen aan toepassing in de spreekkamer. Daarom zijn bewustwording, training en de organisatie van de zorg belangrijke aspecten om samen beslissen te kunnen realiseren. Diverse (koepel)organisaties in de zorg hebben (digitale) hulpmiddelen ontwikkeld voor zowel artsen als patiënten. Deze tools worden in dit artikel besproken, om alle belanghebbenden te stimuleren tot samen beslissen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie MC, afd. Chirurgie, Amsterdam: prof.dr. D.T. Ubbink, arts/klinisch epidemioloog. Isala Ziekenhuis, afd. Interne geneeskunde, Zwolle (tevens: Maastricht UMC, afd. Interne Geneeskunde, divisie Hematologie, Maastricht); drs. P.A.F. Geerts, internist-hematoloog. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Tilburg (tevens: Center of Research on Psychological and Somatic disorders (CoRPS), Tilburg University): dr. T. Gosens, orthopedisch chirurg. Isala Ziekenhuis, afd. Innovatie en Research, Zwolle (tevens: Education and Assessment Research Network (LEARN), UMC Groningen, Groningen): prof.dr. P.L.P. Brand, kinderarts.

Contact D.T. Ubbink (d.ubbink@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Dirk T. Ubbink ICMJE-formulier
Paul A.F. Geerts ICMJE-formulier
Taco Gosens ICMJE-formulier
Paul L.P. Brand ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties