Makkelijker kunnen we het niet maken

Gedeelde besluitvorming voor goede zorg

Perspectief
Inge Henselmans
Marleen Kunneman
Hanneke W.M. van Laarhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D947
Abstract

Samenvatting

Ondanks de toegenomen behandelmogelijkheden en emancipatie van de patiënt kan de diagnose ‘kanker’ patiënten nog altijd kwetsbaar en onzeker maken. Een beroep op de autonomie van de patiënt kan dan belastend zijn. In dit artikel beargumenteren we dat het primaire doel van gedeelde besluitvorming echter niet is dat patiënten autonome beslissingen nemen. Gedeelde besluitvorming is noodzakelijk om goede en passende zorg te kunnen bieden.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Medische Psychologie: dr. I. Henselmans, psycholoog; dr. M. Kunneman, medisch besliskundige en klinisch linguïst.

Afd. Medische Oncologie: prof.dr. H.W.M. van Laarhoven, internist-oncoloog.

Contact prof.dr. H.W.M. van Laarhoven (h.vanlaarhoven@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Marcel Fabriek en Ellen Smets (beiden AMC, afd. Medische Psychologie) en Esther Helmich (UMC Groningen, Center for Education Development and Research in Health Professions) gaven kritisch commentaar op eerdere versies van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Inge Henselmans ICMJE-formulier
Marleen Kunneman ICMJE-formulier
Hanneke W.M. van Laarhoven ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties