Misoprostol ineffectief voor hemorragie post partum
Open

In het kort
29-09-2010
Mallory Woiski, Liesbeth Scheepers en Ben W. Mol

Waarom dit onderzoek?

Hemorragie post partum (HPP) is de belangrijke oorzaak van maternale mortaliteit in derdewereldlanden. Eenvoudige behandelingsmethoden zijn nodig, met name daar waar medische mogelijkheden beperkt zijn. Misoprostol is eenvoudig toe te dienen en goedkoop en daarom in potentie een waardevolle behandeling.

Onderzoeksvraag

Reduceert additionele toediening van misoprostol het bloedverlies bij ...