Misoprostol ineffectief voor hemorragie post partum
Open

In het kort
29-09-2010
Mallory Woiski, Liesbeth Scheepers en Ben W. Mol

Waarom dit onderzoek?

Hemorragie post partum (HPP) is de belangrijke oorzaak van maternale mortaliteit in derdewereldlanden. Eenvoudige behandelingsmethoden zijn nodig, met name daar waar medische mogelijkheden beperkt zijn. Misoprostol is eenvoudig toe te dienen en goedkoop en daarom in potentie een waardevolle behandeling.

Onderzoeksvraag

Reduceert additionele toediening van misoprostol het bloedverlies bij vrouwen met HPP veroorzaakt door uterusatonie?

Hoe werd dit onderzocht?

Een dubbelblinde gerandomiseerde multicentrische studie bij patiënten met een klinische verdenking op HPP op basis van atonie.1 Alle vrouwen kregen naast standaardbehandeling met oxytocine ofwel 600 μg misoprostol sublinguaal ofwel placebo toegediend. De primaire uitkomstmaat was > 500 cc bloedverlies binnen 60 min na randomisatie.

Belangrijkste resultaten

Er werden 1422 vrouwen geïncludeerd (705 ontvingen misoprostol en 717 placebo). Voor randomisatie kregen evenveel vrouwen standaard uterotonica (90%). Zowel de primaire uitkomst van > 500 cc bloedverlies (relatief risico: 1,02; 95%-BI: 0,79-1,3), als de secundaire uitkomsten (bloedtransfusies, Hb-gehalte na 24 h, maternale mortaliteit en ernstige morbiditeit) waren vergelijkbaar. Wel hadden patenten na het gebruik van misoprostol veel vaker koorts, rillingen en braken.

Consequenties voor de praktijk

De plaats voor misoprostol in de behandeling van HPP is beperkt. Eerder bleek al dat misoprostol in de primaire behandeling van HPP niet superieur is aan behandeling met oxytocine.2 Gezien de bijwerkingen heeft misoprostol alleen een plaats in situaties waar oxytocine niet voorhanden is.

Literatuur

  1. Widmer M, Blum J, Hofmeyr GJ et al. Misoprostol as an adjunct to standard uterotonics for treatment of post-partum haemorrhage: a multicentre,double-blind randomised trial. Lancet 2010;375:1808-13.

  2. Blum J, Winikoff B, Raghavan S et al. Treatment of post-partum haemorrhage with sublingual misoprostol versus oxytocin in women receiving prophylactic oxytocin: a double-blind, randomised, non-inferiority trial. Lancet 2010;375:217-23.