Misoprostol ineffectief voor hemorragie post partum

Nieuws
Mallory Woiski
Liesbeth Scheepers
Ben W. Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2408

Waarom dit onderzoek?

Hemorragie post partum (HPP) is de belangrijke oorzaak van maternale mortaliteit in derdewereldlanden. Eenvoudige behandelingsmethoden zijn nodig, met name daar waar medische mogelijkheden beperkt zijn. Misoprostol is eenvoudig toe te dienen en goedkoop en daarom in potentie een waardevolle behandeling.

Onderzoeksvraag

Reduceert additionele toediening van misoprostol het…

Auteursinformatie

Contact (b.w.mol@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Frits
Driessen

Dit is een verwarrend stukje en zet de lezers op het verkeerde been.

  1. De titel is onjuist: misoprostol is effectief voor hemorragie post partum (HPP),  alleen niet altijd even effectief als intraveneus toegediende oxytocine. Uit de besproken studie blijkt dat routinematig toedienen van misoprostol aan patiënten met HPP die al met oxytocine zijnbehandeld, het bloedverlies niet verder  vermindert. Echter, uit de tweede uit de Lancet door  Woiski et al. aangehaalde studie blijkt dat 800 microgram misoprostol onder de tong als alternatief van intraveneuze oxytocine  wel werkt. Deze studie werd gedaan bij patiënten die voor de geboorte van de placenta al profylactisch oxytocine was toegediend, zoals in Nederland gebruikelijk. Ontstond er toch een HPP, dan reageerde deze goed op behandeling met of oxytocine of misoprostol. Het verschil in bloedverlies was verwaarloosbaar klein.
  2. Voor Nederland is van belang dat misoprostol wel werkt als oxytocine niet onmiddellijk  intraveneus kan worden gegeven.  Misoprostol onder de tong lijkt dan een goed alternatief. Ook komt het voor dat een HPP door atonie onvoldoende reageert op oxytocine. Er wordt dan vaak sulproston (een prostaglandine E2-derivaat) intraveneus gegeven, een middel met zeldzame  maar ernstige bijwerkingen zoals hartinfarct. Misoprostol, een  prostaglandine E2-analoog, heeft deze bijwerkingen niet. Een kleine observationele Franse studie1 suggereert dat in deze noodsituaties misoprostol ook goed werkt en dus een alternatief kan zijn.

  3. De plaats van misoprostol bij HPP in arme landen was onderwerp van een heftige discussie volgend op de artikelen in de Lancet die echter te lang is om hier weer te geven.

Frits Driessen, gynaecoloog n.p

Literatuur

  1. Shojai R, Desbrière R, Dhifallah Set al.  Rectal misoprostol for postpartum hemorrhage. Gynecol Obstet Fertil.2004;32:703-7.