Minder eten of hardlopen?

Onderzoek
R. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:368-9
Download PDF

Afvallen kan worden bereikt door calorieënbeperking of opvoeren van lichamelijke inspanning. Wood et al. verrichtten een onderzoek bij 155 mannen (30-59 jaar) met een lichaamsgewicht dat 120-160 van hun ideale gewicht bedroeg. Er werd gerandomiseerd tussen lichamelijke inspanning, meestal hardlopen (n = 47), dieet (n = 42), en een controlegroep (n = 42).1 De 24 uitvallers hielden het niet vol, verhuisden ondertussen of van hen ontbraken essentiële onderzoeksgegevens.

Na een'jaar inspanning, hardlopen, gemiddeld 15,3 (SD 7,4) km per week in de eerste maanden en later 18,9 (SD 13,1) km, werd ten opzichte van de controlegroep een gewichtsvermindering bereikt van 4,6 (SD 0,8) kg, waarvan 3,8 (SD 0,7 ) kg vet en 0,7 (SD 0,4) kg ‘lean body mass’. Een jaar dieet (caloriebeperking van 450 (SD 550) kcal in de eerste maanden en later 350 (SD 450) kcal) leidde ten opzichte van de controlegroep tot een gewichtsvermindering van 7,8 (SD 0,9) kg, waarvan 5,6 (SD 0,8) kg vet en 2,1 (SD 0,5) kg lean body mass. Alhoewel het totale gewichtsverlies groter was in de dieetgroep bleek het verlies aan vet tussen beide groepen statistisch niet significant te verschillen en berustte het verschil voor een belangrijk deel op het verlies aan lean body mass in de dieetgroep. Ten opzichte van de controlegroep bleek het HDL-cholesterolgehalte in plasma in beide andere groepen in gelijke mate toe te nemen (dieet tegen inspanning, 0,13 (SD 0,03) resp. 0,12 (SD 0,03) mmoll, p

Zowel door een weinig ingrijpend dieet als een acceptabele vorm van lichaamsbeweging blijkt gewichtsvermindering van ongeveer gelijke omvang mogelijk indien een en ander tenminste geruime tijd wordt volgehouden. Daarbij doen zich gunstige veranderingen voor in HDL-cholesterol- en triglyceridengehalte die ongeveer gelijk zijn en statistisch significant verschillen van de controlegroep. De keuze is dus aan de betrokkene, ofwel wie de schoen past trekke hem aan.

Literatuur
  1. Wood PD, Stefanick ML, Dreon DM, et al. Changes in plasmalipids and lipoproteins in overweight men during weight loss through dietingas compared with exercise. N Engl J Med 1988; 319:1173-9.

Gerelateerde artikelen

Reacties