De effecten van voedingsvezel en insuline-behandeling op het serumgehalte van lipiden en lipoproteïne(a) bij patiënten met diabetes mellitus type II

Onderzoek
B.H.R. Wolffenbuttel
J.-P.J.E. Sels
B.J. Heesen
P.P.C.A. Menheere
A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:739-42
Abstract

Samenvatting

Doel

Omdat het gehalte van lipoproteïne(a) een onafhankelijke risico-indicator voor hart- en vaatziekten is, en omdat het verhoogd is bij patiënten met diabetes mellitus type II, bestudeerden wij het effect van voedingsvezel en van behandeling met insuline op de serumlipide- en -lipoproteïne(a)-gehalten bij deze patiënten.

Methoden

De effecten van het gebruik van de voedingsvezel guar, verwerkt in brood, op de glucose- en vetstofwisseling werd in een gerandomiseerd gekruist onderzoek vastgesteld bij 12 patiënten met diabetes mellitus type II (gemiddelde leeftijd 62 jaar (SD 10), Quetelet-index 25,8 kgm² (SD 3,5)), die reeds met dieet en sulfonylureum werden behandeld. Bij 15 andere patiënten (leeftijd 70 jaar (SD 8), Quetelet-index 27,4 kgm² (SD 5,6)), bij wie de diabetes slecht was ingesteld met sulfonylureum, werd het effect van behandeling met insuline bestudeerd.

Resultaten

In vergelijking met 3 maanden gewoon vezelrijk brood resulteerde bij de 12 patiënten het gebruik van guarbrood (gemiddeld 11,2 g guar per dag) in lagere gehalten van totaal cholesterol (5,24 vs. 5,7 mmoll, verschil niet significant) en LDL-cholesterol (3,77 vs. 4,33 mmoll, p < 0,001). Het gehalte van lipoproteïne(a) was niet verschillend (guarbrood: 76 mgl; gewoon vezelrijk brood: 82 mgl). Bij de 15 andere patiënten daalde na 6 maanden behandeling met insuline het gemiddelde HbA1c-gehalte van 11,0 naar 7,7 (p < 0,001), het totaal-cholesterolgehalte van 6,8 naar 6,1 mmoll (p < 0,05), en LDL-cholesterolgehalte van 4,4 naar 4,1 mmoll (p < 0,05). Het gehalte van lipoproteïne(a) daalde bij 11 van de 15 patiënten, van 491 naar 441 mgl (p = 0,07).

Conclusie

Noch het gebruik van de voedingsvezel guar, noch sterke verbetering van de diabetesinstelling door behandeling met insuline konden het verhoogde serumgehalte van lipoproteïne(a) bij personen met diabetes mellitus type II doen dalen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Dr.B.H.R.Wolffenbuttel, dr.J.-P.J.E.Sels en prof.dr.A.C.Nieuwen-huijzen Kruseman, internisten; B.J.Heesen, medisch student; dr.ir.P.P.C.A.Menheere, klinisch chemicus.

Contact dr. B.H.R.Wolffenbuttel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties