Miltefosine: een nieuw geneesmiddel voor leishmaniasis

T.P.C. Dorlo
T.A. Eggelte
J.H. Beijnen
P.J. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2697-701
Abstract

Samenvatting

- De vraag naar een effectief en veilig oraal middel tegen cutane en viscerale leishmaniasis is groot.

- Miltefosine is het eerste orale geneesmiddel dat effectief is tegen verschillende vormen van leishmaniasis, hoewel de mate van effectiviteit per Leishmania-soort verschilt.

- Miltefosine is een alkylfosfocholine; het werd oorspronkelijk ontwikkeld als oncolyticum. Het werkingsmechanisme berust waarschijnlijk op interferentie met de synthese en de afbraak van parasitaire membraanlipiden.

- Van de farmacokinetiek van miltefosine is weinig meer bekend dan de lange eliminatiehalfwaardetijd van 7 dagen of langer. De meest voorkomende bijwerkingen zijn van gastro-intestinale aard.

- Gebruik van miltefosine bij zwangerschap wordt afgeraden.

- In Nederland zijn reeds meer dan 30 leishmaniasispatiënten behandeld met miltefosine.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2697-701

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en Aids, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Hr.T.P.C.Dorlo, student en onderzoeker; hr.dr.T.A.Eggelte, chemicus; hr.dr.P.J.de Vries, internist-infectioloog.

Slotervaartziekenhuis, afd. Apotheek en Farmacologie, Amsterdam.

Contact Hr.prof.dr.J.H.Beijnen, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog (thomasdorlo@gmail.com)

Verantwoording

Namens de Amsterdamse Cutane Leishmaniasis onderzoeksgroep, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties