Niet alleen een tropische ziekte

Viscerale leishmaniasis

Klinische praktijk
Frans J.C. Cuperus
Peter R. Oosterwijk
Anja Vos
Jasper A. Remijn
Aart van Dobbenburgh
Tanya M. Bisseling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5958
Abstract

Dames en Heren,

Hoewel viscerale leishmaniasis door veel artsen als een tropische ziekte wordt beschouwd, mag niet worden vergeten dat zij endemisch is in Zuid-Europa. Dit illustreren wij aan de hand van 2 patiënten bij wie deze parasitaire infectieziekte ontstond na een verblijf in respectievelijk Griekenland en voormalig Joegoslavië. Viscerale leishmaniasis wordt gekenmerkt door koorts, pancytopenie en hepatosplenomegalie. De ziekte kan zich soms pas jaren na een verblijf in een endemisch gebied openbaren.

Patiënt A, een 69-jarige vrouw, werd door de huisarts verwezen naar de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten vanwege buikpijn en galblaasstenen die bij echografisch onderzoek waren aangetoond. Patiënte had continu last van een zeurende pijn in de rechter bovenbuik. Behalve de buikpijn, die toenam na de maaltijd, had patiënte geen andere klachten. De pijn was een half jaar eerder ontstaan in het Griekse Xylokastro, waar patiënte jaarlijks van maart tot augustus verblijft. Toen de pijn was…

Auteursinformatie

UMC St Radboud, Nijmegen.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. F.J.C. Cuperus, aios mdl; dr. T.M. Bisseling, mdl-arts.

Afd. Interne Geneeskunde-Infectieziekten: drs. A. Vos, aios interne geneeskunde.

Isala klinieken, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Zwolle.

Drs. P.R. Oosterwijk, anios mdl.

Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen en Apeldoorn.

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium: dr. J.A. Remijn, klinisch chemicus.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. A. van Dobbenburgh, internist-hematoloog.

Contact dr. F.J.C. Cuperus (franscuperus@gmail.com)

Verantwoording

De eerste twee auteurs droegen evenveel bij aan dit artikel.
Agnes Hulleman-Vonk, klinisch-chemisch analist (Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Gelre ziekenhuizen), verleende laboratorium-analytische ondersteuning en dr. G. Blaauw, arts-microbioloog (Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Gelre ziekenhuizen), gaf advies op microbiologisch vlak.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Frans J.C. Cuperus ICMJE-formulier
Peter R. Oosterwijk ICMJE-formulier
Anja Vos ICMJE-formulier
Jasper A. Remijn ICMJE-formulier
Aart van Dobbenburgh ICMJE-formulier
Tanya M. Bisseling ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties