Milieugezondheidskunde.

Media
H.J.M. Leenders
H.W.A. Jans
A.R.J. Stumpel
C.A. van der Heijden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:352

Milieugezondheidskunde. Een inleiding. Onder redactie van H.J.M.Leenders, H.W.A.Jans en A.R.J.Stumpel. 206 bl., fig., tabellen. Lemma, Utrecht 1994. ISBN 90-5189-355-8. Prijs: ingen. ƒ  34,50.

Dit leerboek over milieugezondheidskunde is overwegend een milieuboek. Een systematische uiteenzetting van de wijze waarop het leefmilieu de gezondheid kan beïnvloeden, ontbreekt echter. Een aantal hoofdstukken is…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties