Basisboek milieu en gezondheid.

Media
J.W. Copius Peereboom
F.A. de Wolff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1786

Basisboek milieu en gezondheid. Onder redactie van J.W.Copius Peereboom. 443 bl., fig., tabellen. Boom, Amsterdam 1994. ISBN 90-5352-048-1. Prijs: ingen. ƒ 69,50.

De titel Basisboek voor deze inleiding in de milieugezondheidskunde is goed gekozen. Een groot deel van de gepresenteerde feiten in dit boek behoort tot de basale medisch-biologische kennis. Zo…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties