Milde cognitieve stoornissen gepaard met overlijdensrisico

Milde cognitieve stoornissen gepaard met overlijdensrisico
Twan van Venrooij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:C1080

Mensen met milde cognitieve stoornissen hebben een verhoogd risico op overlijden. Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in Annals of Internal Medicine (2011;155:300-8).

Ook eerdere studies vonden een verband tussen de aanwezigheid van milde cognitieve stoornissen en sterfte. De meeste van deze studies gebruikten echter een selecte patiëntenpopulatie…

Ook interessant

Reacties

Soms is het jammer dat het NTvG minder Neerlandici  in dienst heeft dan enkele jaren geleden.

In het laatste NTvG-nummer stond – voor de zoveelste keer de laatste jaren – het anglicisme “mild”  (Milde cognitieve stoornissen etc. NTvG 2011;155:1728). Volgens van Dale betekent “mild” zachtaardig, welwillend; zacht, weldadig;  niet gierig; ruim, overvloedig; het smaakzintuig niet al te zeer prikkelend. Het Angelsaksische “mild” spreekt men èn anders uit, èn dat betekent  - toegegeven (ook)  –  zacht(aardig) - , onschuldig,  goedaardig, zwak,  gematigd,  getemperd. In het Nederlands spreekt men niet van een “milde” kwaal, aandoening,  ziekte of cognitieve stoornis. Kies bij voorkeur uit de bovenstaande vertalingen van het Angelsaksische mild en ik zal voortaan milder over het NTvG denken. 

 

Louw Feenstra, em. hoogleraar KNO