Is mijn patiënt wilsonbekwaam?

Recht
07-12-2016
A.C. (Aart) Hendriks
Aanvaard op 01-01-2016.
Gepubliceerd op 07-12-2016.
In print verschenen in week 4 2017.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1338