Middellandse Zeekoorts: mis het niet

Klinische praktijk
Joost Frenkel
Frederike J. Bemelman
Bert-Jan Potter van Loon
Anna Simon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5784
Abstract

Dames en Heren,

Familiaire Middellandse Zeekoorts (‘familial Mediterranean fever’, FMF) is een aangeboren, steriele, aanvalsgewijze ontstekingsziekte. Onder de autochtone Nederlandse bevolking is FMF extreem zeldzaam, maar deze erfelijke aandoening komt veel voor bij migranten uit het Middellandse Zeegebied. Vroege herkenning maakt een tijdige behandeling met colchicine mogelijk. Als dit niet gebeurt, kunnen ernstige complicaties optreden, zoals terminale nierinsufficiëntie. Aan de hand van 3 casussen laten we zien dat de herkenning van FMF lastig kan zijn.

Patiënt A, de 1e dochter van gezonde, niet-verwante Marokkaanse ouders, was 3 jaar oud toen haar ouders haar naar de kinderarts brachten wegens heftige buikpijn. Zij was die nacht door de pijn wakker geworden. Ze had hoge koorts en wilde niet meer eten; ze braakte niet. Patiënte had dagelijks zachte ontlasting gehad en dat patroon was niet veranderd. De ouders herkenden het beeld: al vanaf de leeftijd van 14 maanden had patiënte elke 4-8…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Algemene Pediatrie, Utrecht.

Dr. J. Frenkel, kinderarts.

Academisch Medisch Centrum, afd. Nierziekten, Amsterdam.

Dr. F.J. Bemelman, internist-nefroloog.

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. B.J. Potter van Loon, internist.

UMC St Radboud, afd. Inwendige Geneeskunde, Nijmegen.

Dr. A. Simon, internist.

Contact dr. J. Frenkel (j.frenkel@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5784; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 13 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Joost Frenkel ICMJE-formulier
Frederike J. Bemelman ICMJE-formulier
Bert-Jan Potter van Loon ICMJE-formulier
Anna Simon ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties