Methode voor het signaleren en bespreken

Middelengebruik bij cliënten met een verstandelijke beperking

Klinische praktijk
Joanneke E.L. van der Nagel
Maria J. Trentelman
Louise E.M. Kemna
Robert Didden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5668

Dames en Heren,

Het gebruik van tabak, alcohol en andere drugs komt ook voor binnen groepen waarvan je dit niet zou verwachten, zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking. De prevalentie van middelengebruik in deze groep lijkt niet hoger te zijn dan die in de algemene bevolking. Toch zijn er aanwijzingen dat misbruik van middelen en afhankelijkheid daarvan in deze groep relatief vaker voorkomen.1-3

Er zijn aanwijzingen dat misbruik van middelen en afhankelijkheid daarvan bij mensen met een lichte verstandelijke beperking tot ernstigere problemen leiden dan bij mensen zonder zo’n beperking.4,5 Ondanks deze gevolgen blijft middelengebruik in de praktijk vaak onderbelicht.6,7 Het doel van deze klinische les is de signalering van problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking en het bespreken van middelengebruik met deze cliënten te bevorderen. Artsen en professionals uit verschillende disciplines kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Patiënt A, een 19-jarige…

Auteursinformatie

Tactus Verslavingszorg, afd. Zorgontwikkeling, Deventer.

Drs. J.E.L. van der Nagel, psychiater (tevens: Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction, Radboud Universiteit Nijmegen, en Aveleijn verstandelijke gehandicaptenzorg, Borne).

Trajectum, Zwolle.

Drs. M.J. Trentelman, orthopedagoog/GZ-psycholoog; prof.dr. R. Didden, GZ-psycholoog (tevens: Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen).

Aveleijn verstandelijk gehandicaptenzorg, Borne.

L.E.M. Kemna, MSc, psycholoog.

Contact drs. J.E.L. van der Nagel (J.vandernagel@tactus.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5668; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 13 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Joanneke E.L. van der Nagel ICMJE-formulier
Maria J. Trentelman ICMJE-formulier
Louise E.M. Kemna ICMJE-formulier
Robert Didden ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties