Een kwalitatief onderzoek op basis van 28 interviews

Seksualiteit en anticonceptie bij licht verstandelijk beperkte jongeren

Onderzoek
Annet Dekker
Mahdjubah Safi
Evelien I. van der Zon-van Welzenis
Michael A. Echteld
Heleen M. Evenhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8010
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken hoe artsen de voorlichting aan en ondersteuning van jongeren met een lichte verstandelijke beperking (IQ: 50-70) op het gebied van seksualiteit en anticonceptie kunnen verbeteren.

Opzet

Semigestructureerde interviews.

Methode

Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (IQ: 50-70) werden geïnterviewd. Leerlingen met een belaste voorgeschiedenis ten aanzien van seksueel misbruik werden geëxcludeerd.

Resultaten

Van de 57 potentiële kandidaten werden er 17 geëxcludeerd. Van de overige 40 waren er 28 bereid tot deelname (13 mannen; spreiding leeftijd: 15-18 jaar; gemiddeld IQ: 58). 19 van de 28 deelnemers hadden ooit een relatie gehad, 5 hadden ervaring met geslachtsgemeenschap en 11 gebruikten anticonceptie. Net als in andere onderzoeken leek er bij onze deelnemers vergeleken met leeftijdsgenoten zonder beperking sprake van minder kennis en minder ervaring, wel belangstelling, een verhoogd risico op onjuist gebruik van anticonceptie en geringe sociale weerbaarheid. Alleen de kennis over de pil en condooms was redelijk tot goed. De kennis en belangstelling van de jongeren met een relatie leek groter. Gebrekkige taalbeheersing bemoeilijkte het begrijpen van de gestelde vragen en de geboden informatie, en beperkte het vermogen om meningen en emoties te verwoorden. De jongeren met relaties wilden zelf hun anticonceptie kiezen.

Conclusie

Voor deze kwetsbare jongeren kan aandacht van artsen voor het moment van het geven van seksuele voorlichting, met eenvoudig taalgebruik en herhaling, bijdragen aan tijdig en veilig gebruik van voorbehoedsmiddelen.

Auteursinformatie

Middin, Den Haag.

Drs. A. Dekker, arts voor verstandelijk gehandicapten.

's Heeren Loo, Alkmaar.

Drs. M. Safi, arts voor verstandelijk gehandicapten.

Zuidwester, Middelharnis.

Drs. E.I. van der Zon-van Welzenis, arts voor verstandelijk gehandicapten.

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde en Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Rotterdam.

Dr. M.A. Echteld, senior onderzoeker; prof.dr H.M. Evenhuis, arts voor verstandelijk gehandicapten.

Contact drs. A. Dekker (a.dekker@middin.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Annet Dekker ICMJE-formulier
Mahdjubah Safi ICMJE-formulier
Evelien I. van der Zon-van Welzenis ICMJE-formulier
Michael A. Echteld ICMJE-formulier
Heleen M. Evenhuis ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties