Microvillusinclusieziekte, een zeldzame oorzaak van ernstige aangeboren diarree

Onderzoek
M.J. Jacobs
J.J.M. Tolboom
D.K. Bosman
U.J.G.M. van Haelst
P. Bult
C.M.F. Kneepkens
J.A.J.M. Taminiau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1448-52
Abstract

Samenvatting

Bij tot op heden 6 Nederlandse patiënten is microvillusinclusieziekte (MID) gediagnosticeerd, een zeldzame recessief erfelijke aandoening van de darm, die zich presenteert met malabsorptie en ernstige secretoire diarree vanaf de geboorte. De diagnose wordt bevestigd door elektronenmicroscopie van darmbiopten, waarbij intracytoplasmatische insluitsels met hierin duidelijk herkenbare microvilli worden gezien en een ongeordende microvillusstructuur van de borstelzoom. Ook bij de Nederlandse patiënten komen de internationaal gerapporteerde ‘congenitale’ vorm en ‘late’ klinische vorm van MID voor. Van de patiënten waren bij de laatste follow-up 5 overleden; de 6e was 17 jaar oud en in leven. De pathogenese van MID en het gendefect zijn totnogtoe onbekend. Uiteindelijk overlijden alle patiënten aan de complicaties van de ziekte, in het bijzonder van de totale parenterale voeding. De enige mogelijkheid tot langere overleving biedt (lever-)darmtransplantatie.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Kindergeneeskunde: mw.M.J.Jacobs, assistent-geneeskundige; dr.J.J.M.Tolboom, kindergastro-enteroloog.

Afd. Pathologische Anatomie: prof.dr.U.J.G.M.van Haelst en dr.P. Bult, pathologen.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, locatie Emma Kinderziekenhuis, afd. Kindergastro-enterologie, Amsterdam.

Dr.D.K.Bosman en dr.J.A.J.M.Taminiau, kindergastro-enterologen.

VU Medisch Centrum, afd. Kindergastro-enterologie, Amsterdam.

Dr.C.M.F.Kneepkens, kindergastro-enteroloog.

Contact dr.J.J.M.Tolboom, kindergastro-enteroloog (j.tolboom@ckskg.azn.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met meer dan 6 auteurs, omdat alle auteurs naar het oordeel van de redactie hebben voldaan aan de criteria voor auteurschap.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties