Microalbuminurie en de renale hemodynamiek bij essentiële hypertensie

Nieuws
S.J. Oosterling
K. Farhat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1469

Microalbuminurie is een betrouwbare marker voor het ontstaan van klinisch manifeste nefropathie bij patiënten met van insuline afhankelijke diabetes mellitus, doch de rol van microalbuminurie in relatie tot renale schade bij patiënten met essentiële hypertensie is tot op heden nog onduidelijk.

Mattei et al. onderzochten daarom de renale hemodynamiek bij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties