Methotrexaat; fatale doseringsfouten door onoplettendheid

Klinische praktijk
J. Vesseur
J. Feenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1533-5

Zie ook het artikel op bl. 1564.

Dames en Heren,

Bij het therapeutisch handelen van artsen vervult farmacotherapie in het algemeen een belangrijke rol. Dit is echter niet voor elke medische discipline in gelijke mate het geval, zodat niet elke arts een uitgebreide kennis van de farmacotherapie heeft. Er zijn geneesmiddelen die een beperkt indicatiegebied kennen en daardoor bij vele artsen goeddeels onbekend zijn, niet wat betreft naam, maar wel wat betreft indicatiegebied, bijwerkingen, contra-indicaties en dosering. Methotrexaat (MTX) is hiervan een goed voorbeeld. Het middel wordt reeds sinds vele jaren toegepast binnen de oncologie, maar hoewel dit minder bekend is, wordt het ook voorgeschreven bij therapie-resistente reumatoïde artritis (RA) en psoriasis, zij het in een veel lagere dosering dan in geval van een oncologische indicatie. Dat deze onbekendheid met de indicaties en dosering van MTX kan leiden tot ernstige en zelfs fatale complicaties wordt in dit artikel aan de…

Auteursinformatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg, regio Gelderland en Overijssel, Postbus 9013, 6800 DR Arnhem.

J.Vesseur, inspecteur voor de gezondheidszorg.

Inspectie voor de Gezondheidszorg, sectie Geneesmiddelenbewaking, Rijswijk.

J.Feenstra, inspecteur voor de geneesmiddelenbewaking.

Contact J.Vesseur

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties