Metastasen van onbekende primaire tumoren
Open

Klinische les
04-11-1995
H.F.P. Hillen
Aanvaard op 12-12-1994.
Gepubliceerd op 04-11-1995.
In print verschenen in week 44 1995.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2225-8