Metastase van een onbekende primaire tumor; beleid afstemmen op histopathologie

Klinische praktijk
R.W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1681-5
Abstract

Samenvatting

- Bij 5-10 van alle kankerpatiënten is een metastase de eerste uiting van het ziekteproces.

- Er zijn in die situatie 2 belangrijke vragen te beantwoorden: wat voor soort tumor is het en waar bevindt zich dan de primaire tumor? Bij beantwoording van die vragen gaat het om een goed samenspel tussen clinicus en patholoog.

- Overdiagnostiek en overbehandeling moeten worden voorkomen bij deze groep patiënten, van wie 85 binnen 1 jaar zal zijn overleden.

- Door de standaarddiagnostiek (cytologie, histologie) te combineren met immunohistochemie kunnen het type tumor en soms de herkomst ervan worden achterhaald en kunnen die tumortypen worden herkend, waarbij behandeling zinvol kan zijn.

- Hoe eerder dit pathologisch onderzoek wordt ingezet, des te geringer de behoefte aan radiologisch of endoscopisch onderzoek.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie Clara, afd. Klinische Pathologie, Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam.

Contact Dr.R.W.M.Giard, patholoog en klinisch epidemioloog (giardr@mcrz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties