Metastasen van onbekende primaire tumoren

Klinische praktijk
H.F.P. Hillen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2225-8

Zie ook het artikel op bl. 2240.

Dames en Heren,

In Nederland worden per jaar bij ruim 2400 nieuwe patiënten metastasen gevonden van een onbekende primaire tumor. Bij deze patiëntengroep bestaat vaak onzekerheid over de diagnose en over het beleid. Het ziektebeeld heeft doorgaans een snel progressief beloop met een slechte prognose. Voor de behandelend arts doet zich daarbij de vraag voor of het zinvol is uitgebreid onderzoek te verrichten naar het type en de lokalisatie van de primaire tumor. Voor patiënten is het nauwelijks aanvaardbaar dat de oorsprong van hun ernstige ziekte verborgen blijft.

Wij bespreken hier enkele patiënten die wij onlangs op onze afdeling zagen en van wie de ziektegeschiedenis illustratief is voor dit probleem.

Patiënt A was een 63-jarige vrouw met een sinds enkele weken bestaande pijnlijke zwelling in de linker oksel. Bij lichamelijk onderzoek werden, behalve de harde tumor in de oksel en beginnend lymfoedeem van…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Hematologie-Oncologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Prof.dr.H.F.P.Hillen, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties