Gunstig beloop bij een onbekende primaire tumor

Klinische praktijk
A.J. (Yes) van de Wouw
A.M.W. (Ariënne) van Marion
Rob L.H. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3829
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Patiënten met een onbekende primaire tumor (OPT) hebben doorgaans een zeer ongunstige prognose.

Casus

Een 61-jarige vrouw werd gediagnosticeerd met een naar de lymfeklieren in de rechter oksel en naar het peritoneum gemetastaseerde OPT. Omdat zij niet behoorde tot een behandelbare subgroep, kwam zij in aanmerking voor behandeling in studieverband. Voorafgaande aan de behandeling werd een moleculaire test uitgevoerd, waaruit met grote zekerheid bleek dat de primaire tumor een melanoom was. Vervolgens behandelden wij patiënte met ipilimumab. 4 jaar nadat de diagnose was gesteld, was patiënte tumorvrij en verkeerde zij in een goede fysieke conditie.

Conclusie

Moleculaire en genetische testen dragen bij aan de diagnostiek en behandeling van patiënten met een OPT. In de nabije toekomst kan voor het identificeren van de primaire tumor waarschijnlijk worden volstaan met PET-CT-onderzoek en ‘whole genome sequencing’ van een biopt.

Auteursinformatie

VieCuri Medisch Centrum, Venlo. Afd. Interne Geneeskunde: dr. A.J. van de Wouw, internist-oncoloog. Afd. Pathologie: drs. A.M.W. van Marion, patholoog. Maastricht UMC+, afd. Interne Geneeskunde: dr. R.L.H. Jansen, medisch-oncoloog.

Contact A.J. van de Wouw (yvdwouw@viecuri.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.J. (Yes) van de Wouw ICMJE-formulier
A.M.W. (Ariënne) van Marion ICMJE-formulier
Rob L.H. Jansen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties