Meta-analyse op basis van individuele-patiëntengegevens

Klinische praktijk
G.E. (Trudy) Bekkering
Filip Cools
Bert Aertgeerts
Tine L.M. de Backer
Eliane Kellen
Robert H. van der Stichele
Frank Buntinx
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B129
Abstract

Samenvatting

  • Meta-analyse op basis van individuele-patiëntdata (IPD-meta-analyse) wordt in toenemende mate toegepast binnen de geneeskunde. De IPD-meta-analyse heeft methodologische voor- en nadelen.

  • In tegenstelling tot traditionele meta-analyses die zijn gebaseerd op samengestelde effectschatters, zijn IPD-meta-analyses gebaseerd op gegevens van individuele patiënten.

  • Het verzamelen van ruwe gegevens is tijdrovend en vraagt een nauwe samenwerking met de oorspronkelijke onderzoekers.

  • Voordelen van IPD-meta-analyses zijn een betere kwaliteit van de gegevens en van de analyses. IPD-meta-analyses zijn bijzonder geschikt voor subgroepanalyses van variabelen op patiëntniveau.

  • Daarnaast zijn er voordelen aan de internationale samenwerkingsverbanden die rondom IPD-meta-analyses worden opgezet.

  • Het belangrijkste nadeel van IPD-meta-analyses is dat hiervoor meer middelen nodig zijn. Ook is de methodologie nog in ontwikkeling.

  • Voorafgaand aan een IPD-meta-analyse moet men goed overwegen of het verkrijgen van individuele-patiëntgegevens voldoende substantiële voordelen zal opleveren voor de specifieke onderzoeksvraag.

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit Leuven, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Leuven.

Universitair Ziekenhuis Brussel, afd. Neonatologie, Brussel.

Drs. F. Cools, neonataloog.

Universitair Ziekenhuis Gent, afd. Hart- en Vaatziekten, Gent.

Drs. T.L.M. de Backer, cardioloog (tevens: Universiteit Gent, Heymans Instituut voor Farmacologie, Gent).

Universiteit Gent, Heymans Instituut voor Farmacologie, Gent.

Dr. R.H. van der Stichele, huisarts.

Contact Dr. G.E. Bekkering, epidemioloog (trudy.bekkering@med.kuleuven.be)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 februari 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties