Meer zorgcontacten, minder urgent

Mensen met een verstandelijke beperking op huisartsenpost*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Marloes Heutmekers
Geraline L. Leusink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2570
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van het zorggebruik en het urgentieniveau van zorgcontacten op de huisartsenpost (HAP) tussen mensen met een verstandelijke beperking die beschermd wonen en de algemene populatie.

Opzet

Transversaal onderzoek.

Methode

Wij onderzochten alle zorgcontacten in 2014 van 432.582 mensen die binnen het verzorgingsgebied van de HAP in Nijmegen of Boxmeer woonden. Op basis van adresgegevens van zorgorganisaties binnen de verzorgingsgebieden van deze HAP’s konden wij 1448 mensen met een verstandelijke beperking die beschermd wonen identificeren. We vergeleken de contactvorm en -frequentie en het urgentieniveau tussen deze groep mensen met een verstandelijke beperking en de algemene populatie.

Resultaten

Van de mensen met een verstandelijke beperking die beschermd wonen deed 30,9% (448/1448) een beroep op de HAP, vergeleken met 18,4% (79.206/431.134) van de algemene populatie (relatieve risico (RR): 1,7; 95%-BI: 1,6-1,8). Ook verschilde de verdeling naar contactvorm en -frequentie en urgentieniveau tussen beide groepen. Zorgcontacten van mensen met een verstandelijke beperking verliepen vaker telefonisch (RR: 2,7; 95%-BI: 2,7-3,0) en waren doorgaans minder urgent dan die in de algemene populatie.

Conclusie

Mensen met een verstandelijke beperking die beschermd wonen maken meer gebruik van de HAP en hebben vaker laagurgente, telefonische consulten dan de algemene populatie. Meer inzicht in de aard van de zorgcontacten is nodig om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg op de HAP te verbeteren voor deze kwetsbare doelgroep.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: drs. M. Heutmekers, arts voor verstandelijk gehandicapten; dr. G.L. Leusink, arts.

Contact M. Heutmekers (marloes.heutmekers@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marloes Heutmekers ICMJE-formulier
Geraline L. Leusink ICMJE-formulier
Eerstelijnszorg bij verstandelijk beperking kan beter

Gerelateerde artikelen

Reacties