Eerstelijnszorg bij verstandelijk beperking kan beter

Opinie
Sylvia A. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2627
Abstract

Overbelaste huisartsenposten (HAP’s) en een complexe patiëntengroep: dat is voer voor discussie. Zeker als uit onderzoek blijkt dat er voor mensen met een verstandelijke beperking die beschermd wonen veel vaker en met veel minder urgente hulpvragen een beroep op de HAP wordt gedaan.1 Daarom is het belangrijk om te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking overdag optimale zorg krijgen van hun eigen huisarts en dat zij alleen een beroep op de HAP doen voor spoedeisende problemen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Uitwisseling van gezondheidsinformatie met de eigen huisarts, die de patiënt en zijn omgeving kent, is immers een van de belangrijkste pijlers voor goede eerstelijnszorg voor mensen met een verstandelijke beperking.2

Onderzoek uit 2007 toonde dat mensen met een verstandelijke beperking 1,7 keer vaker contact hebben met hun huisarts dan mensen zonder een verstandelijke beperking.3 Dat mensen met een verstandelijke beperking ook vaker…

Auteursinformatie

Contact Prinsenstichting, Purmerend: dr. S.A. Huisman, arts voor verstandelijk gehandicapten (s.huisman@prinsenstichting.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Ibo Souwer, huisarts, Frans Ewals, arts voor verstandelijk gehandicapten, en Gerard Cialdella, regiomanager, leverden commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sylvia A. Huisman ICMJE-formulier
Verstandelijk beperkten op de HAP

Gerelateerde artikelen

Reacties