Gebruik van de huisartsenpost door migranten*

Wat zijn hun motieven en verwachtingen?
Onderzoek
15-08-2018
Ellen Keizer, Peter Bakker, Paul Giesen, Michel Wensing, Femke Atsma, Marleen Smits en Maria van den Muijsenbergh

Samenvatting

Achtergrond

Migranten maken relatief vaak gebruik van de huisartsenpost (HAP). Het doel van deze studie is nagaan wat de motieven en verwachtingen van migranten zijn om contact op te nemen met de HAP.

Methoden

We gebruikten gegevens van een vragenlijstonderzoek onder 11.483 patiënten die contact hadden met een HAP in de periode 2009-2014 (respons: 45,6%). Met logistische regressieanalysen exploreerden we de verschillen in motieven en verwachtingen tussen niet-westerse migranten, westerse migranten en autochtonen.

Resultaten

De vaakst genoemde motieven en verwachtingen van migranten om contact te zoeken met de HAP waren gelijk aan die van autochtonen. De vaakst genoemde motieven voor niet-westerse en westerse migranten waren ‘de noodzaak voelen voor contact met een huisarts’ (respectievelijk 54,9 en 52,4%), ‘ongerustheid’ (resp. 49,3 en 43,0%) en ‘behoefte aan medische informatie’ (resp. 21,3 en 26,2%). Vergeleken met autochtonen hadden niet-westerse migranten vaker het gevoel dringend een huisarts nodig te hebben (gecorrigeerde oddsratio (aOR): 1,65; 99%-BI: 1,27-2,16), hadden ze minder vaak behoefte aan medische informatie (aOR: 0,59; 99%-BI: 0,43-0,81) en ervoeren ze, net als westerse migranten, vaker problemen met het bereiken van hun eigen huisarts (aOR: 1,71; 99%-BI: 1,21-2,43 (niet-westers); aOR: 1,38; 99%-BI: 1,04-1,84 (westers)). De meeste niet-westerse en westerse migranten verwachtten een dokter te zien (46,1 en 46,6%) of advies te krijgen (39,6 en 41,5%). Niet-westerse migranten verwachtten vaker lichamelijk onderzoek (aOR: 1,53; 99%-BI: 1,14-2,04) en medicatie (aOR: 1,37; 99%-BI: 1,00-1,88) dan autochtonen.

Conclusie

De motieven en verwachtingen van migranten zijn vergelijkbaar met die van autochtonen, maar niet-westerse migranten willen vaker actie van de huisarts zoals lichamelijk onderzoek of medicatie. Daarnaast ervaren migranten vaker problemen met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts. We bevelen aan voorlichting aan migranten te geven over het doel van de HAP en de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken te onderzoeken en te verbeteren.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing