Wat zijn hun motieven en verwachtingen?

Gebruik van de huisartsenpost door migranten*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Ellen Keizer
Peter Bakker
Paul Giesen
Michel Wensing
Femke Atsma
Marleen Smits
Maria van den Muijsenbergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2590
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Migranten maken relatief vaak gebruik van de huisartsenpost (HAP). Het doel van deze studie is nagaan wat de motieven en verwachtingen van migranten zijn om contact op te nemen met de HAP.

Methoden

We gebruikten gegevens van een vragenlijstonderzoek onder 11.483 patiënten die contact hadden met een HAP in de periode 2009-2014 (respons: 45,6%). Met logistische regressieanalysen exploreerden we de verschillen in motieven en verwachtingen tussen niet-westerse migranten, westerse migranten en autochtonen.

Resultaten

De vaakst genoemde motieven en verwachtingen van migranten om contact te zoeken met de HAP waren gelijk aan die van autochtonen. De vaakst genoemde motieven voor niet-westerse en westerse migranten waren ‘de noodzaak voelen voor contact met een huisarts’ (respectievelijk 54,9 en 52,4%), ‘ongerustheid’ (resp. 49,3 en 43,0%) en ‘behoefte aan medische informatie’ (resp. 21,3 en 26,2%). Vergeleken met autochtonen hadden niet-westerse migranten vaker het gevoel dringend een huisarts nodig te hebben (gecorrigeerde oddsratio (aOR): 1,65; 99%-BI: 1,27-2,16), hadden ze minder vaak behoefte aan medische informatie (aOR: 0,59; 99%-BI: 0,43-0,81) en ervoeren ze, net als westerse migranten, vaker problemen met het bereiken van hun eigen huisarts (aOR: 1,71; 99%-BI: 1,21-2,43 (niet-westers); aOR: 1,38; 99%-BI: 1,04-1,84 (westers)). De meeste niet-westerse en westerse migranten verwachtten een dokter te zien (46,1 en 46,6%) of advies te krijgen (39,6 en 41,5%). Niet-westerse migranten verwachtten vaker lichamelijk onderzoek (aOR: 1,53; 99%-BI: 1,14-2,04) en medicatie (aOR: 1,37; 99%-BI: 1,00-1,88) dan autochtonen.

Conclusie

De motieven en verwachtingen van migranten zijn vergelijkbaar met die van autochtonen, maar niet-westerse migranten willen vaker actie van de huisarts zoals lichamelijk onderzoek of medicatie. Daarnaast ervaren migranten vaker problemen met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts. We bevelen aan voorlichting aan migranten te geven over het doel van de HAP en de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken te onderzoeken en te verbeteren.

Auteursinformatie

Contact Radboudumc, Radboud Institute for Health Sciences, Nijmegen. Scientific Center for Quality of Healthcare (ellen.keizer@usz.ch)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Anita Oude Bos, onderzoeksmedewerker IQ healthcare, Radboudumc, verzamelde de gegevens voor dit onderzoek.

Auteur Belangenverstrengeling
Ellen Keizer ICMJE-formulier
Peter Bakker ICMJE-formulier
Paul Giesen ICMJE-formulier
Michel Wensing ICMJE-formulier
Femke Atsma ICMJE-formulier
Marleen Smits ICMJE-formulier
Maria van den Muijsenbergh ICMJE-formulier
Maria van den Muijsenbergh

Ook interessant

Reacties