Menno Gaakeer

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1657

Menno Gaakeer is SEH-arts en onderzoeker in het Adrz in Goes. Menno is de auteur van het coverartikel over triage op de SEH (D4483).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Aanvankelijk ben ik economie gaan studeren, voordat ik de overstap naar geneeskunde maakte. Het vraagstuk van nut en schaarste vond ik fascinerend en dat vind ik nog steeds. Deze economische kant van de zorg in het algemeen en de spoedzorg in het bijzonder heeft vanuit deze achtergrond dan ook mijn belangstelling.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Mijn collega-SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen. Ik durf de stelling te poneren dat we the best job of the hospital hebben, maar under the worst circumstances of the hospital. De omstandigheden ten gevolge van crowding – waaronder op een SEH steeds vaker moet worden gewerkt – zijn voor geen enkele andere plek in het ziekenhuis acceptabel. Noch voor medewerkers, noch voor patiënten. SEH-crowding wordt, geheel onterecht, nog te veel gezien als ‘iets dat er nu eenmaal af en toe bij hoort’. Hospitals with crowded EDs

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties