Meniscusletsels, symptomen en behandeling

Klinische praktijk
H.K.L. Nielsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:433-6

Inleiding

Van alle aandoeningen in en rond de knie is bij het grote publiek het meniscusletsel – ‘de voetbalknie’ – wel de meest bekende. Vanouds zijn er beroepen waarbij meniscusletsels zeer vaak voorkomen. Men denke aan mijnwerkers en stratemakers. In de laatste decennia heeft de intensivering van de sportbeoefening bij jong en oud ertoe bijgedragen dat het meniscusletsel in toenemende mate aandacht kreeg. Deze belangstelling richtte zich van de professionele zijde aanvankelijk vooral op de verfijning van de diagnostiek; later ook op een scherpere indicatiestelling tot chirurgische behandeling. Voorts hebben de medisch-technische,che ontwikkelingen alsmede moderne opvattingen over de biomechanica van het kniegewricht geleid tot een vernieuwing van operatietechnieken, waarmee het accent is komen te liggen op een meer behoudende attitude bij de behandeling van meniscusletsels. Dit inzicht vloeide mede voort uit de in vele tientallen jaren verkregen ervaring, dat men niet straffeloos de meniscus bij jonge volwassenen kan verwijderen.

Als…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Orthopaedie; Postbus 30001, 9700 RB Groningen.

Prof.dr.H.K.L.Nielsen, orthopedisch chirurg.

Ook interessant

Reacties