In memoriam B.G.A.ter Haar.

M.F. Niermeijer
G.B.A. Stoelinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1297
Download PDF

– B.G.A.(Ben) ter Haar werd kinderarts (Nijmegen, 1972) en na een grotendeels autodidactische periode in de genetica hoofd van de Werkgroep Erfelijkheidsadviezen (Kinderkliniek, St. Radboudziekenhuis, Nijmegen). Dit werd in Nederland (in samenwerking met antropogenetica, neurologie, oogheelkunde, kindergeneeskunde, enz.) het eerste professionele, multidisciplinair werkende klinisch-genetische centrum, waarbinnen ook aandacht was voor de psychosociale implicaties van erfelijkheidsvragen.

Ter Haar kreeg, te zamen met Galjaard, een leidende rol bij het realiseren van erkenning van het erfelijkheidsonderzoek in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd was er een toenemende aandacht voor wetenschappelijke analyse van klinisch-genetische vragen, resulterend in een groot aantal publikaties in de internationale vakpers, deels te zamen met buitenlandse experts, bij wie hij erkenning gekregen had.

Eigenlijk jaren reeds de ‘eerste academisch te erkennen klinisch geneticus’ in Nederland, met een fabelachtige vakkennis, was hij terughoudend en bescheiden, liever bezig met klinische counsellingsproblematiek dan met eigen proefschrift, enz. Tegelijkertijd droeg hij bij aan de vorming van jongeren binnen het vakgebied, in het eigen centrum, alsook daarbuiten. Het vermogen mensen samen te brengen, bleek ook als voorzitter van het Landelijk Overleg Genetic Counselers. Deze functie kreeg hij als een natuurlijk vervolg op zijn jarenlange inzet voor erfelijkheidsonderzoek, zoals bleek uit een voorzitterschap van de Nederlandse Anthropogenetische Vereniging (1978-1981).

De strijdbaarheid, het gevoel voor humor en vermogen tot relativering heeft hij zowel zijn gezin als zijn vakgenoten vóórgeleefd in het laatste jaar van zijn leven. Misschien is dat de belangrijkste boodschap die hij ons allen heeft mogen en willen geven, en waarvoor wij hem intens dankbaar zijn.

Moge zijn gezin weten dat hij zoveel anderen, binnen en buiten het vakgebied, van zijn kwaliteiten heeft meegegeven.

Gerelateerde artikelen

Reacties