In memoriam J.W.E.Oorthuys.

N.J. Leschot
C.J. de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1675
Download PDF

- Op 27 juni 1992 overleed, na een ernstig verkeersongeval op de dag ervoor, collega Hanna Oorthuys, klinisch geneticus.

Oorthuys werd geboren op 7 oktober 1943 in Rozendaal. Zij studeerde geneeskunde in Utrecht, waar zij in 1970 het artsexamen behaalde. Na haar artsexamen was zij 2 jaar werkzaam als huisarts in kibboetsen in Israël. Van 1972 tot 1975 was zij als huisarts verbonden aan de inrichting 's Heeren Loo-Lozenoord in Ermelo. In de periode 1975-1977 was zij voor de helft van de werktijd aangesteld bij het Instituut voor Antropogenetica van de Universiteit van Amsterdam; een logisch gevolg van haar belangstelling voor de oorzaken van handicaps bij kinderen. Voor het andere deel van haar werktijd was zij tot 1984 aangesteld bij het bureau voor jonge geretardeerde kinderen van de GG en GD in Amsterdam. In 1977 werd zij aangesteld bij de afdeling Kindergeneeskunde in het toenmalige Binnengasthuis.

Sinds 1984 werkte zij in het Academisch Medisch Centrum (AMC), voor de helft van haar werktijd bij de vakgroep Kindergeneeskunde en voor de andere helft op de afdeling Klinische Genetica van het Instituut voor Antropogenetica. Deze brugfunctie was voor de betrokken afdelingen, maar ook voor de patiënten zeer vruchtbaar. Zij was de oprichter en bezielende coördinator van de multidisciplinaire polikliniek in het AMC voor patiënten met het syndroom van Marfan. Haar ervaringen met deze polikliniek zouden ook de basis vormen voor een proefschrift; de promotie was gepland voor eind 1992. Helaas heeft zij de afronding niet mogen beleven. Daarnaast had zij een eigen spreekuur voor patiënten met een probleem op het gebied van de dysmorfologie. Op dit terrein was Oorthuys een expert. Voor haar patiënten was zij door haar rustige, maar besliste optreden een grote steun. Met deze houding heeft zij vele patiënten richting helpen geven aan hun leven met een handicap. Binnen de klinische genetica hield zij zich voornamelijk bezig met de genetische counselling. Zij was jaren lang lid van de Amsterdamse werkgroep Erfelijkheidsadviezen. Haar ervaring op de hier geschetste gebieden resulteerde in een aanzienlijk aantal publikaties.

Buiten het AMC was Oorthuys onder andere actief als bestuurslid van de Nederlandse Anthropogenetische Vereniging; daarnaast was zij vice-voorzitter van het Landelijk Overleg Genetic Counsellors. Zij was als medisch adviseur verbonden aan de Ehlers-Danlos-patiëntenvereniging en de contactgroep Marfan. Ook internationaal had Oorthuys vele contacten, bijvoorbeeld in de European Studygroup for Heritable Connective Tissue Disorders. Buiten haar vakgebied was zij vele jaren actief in Amnesty International; bovendien was zij voorzitter van het Komitee Twee, dat zich inzet voor verbetering van het lot van kinderen in ontwikkelingslanden.

Oorthuys had een hoog levenstempo, soms leek het wel of het haar beter beviel naarmate er meer dingen tegelijk op haar afkwamen! Zij kon bergen werk verzetten. Maar als iemand iets met haar te bespreken had, kon zij gemakkelijk overschakelen en vaak een kort en krachtig advies geven. De individuele waarde van een mens was voor haar zeer belangrijk en zij trachtte altijd te voorkomen dat iemand onrecht werd aangedaan. Zij had, zoals uit dit alles mag blijken, vele kanten; soms was er in haar ook iets van een enthousiast kind te herkennen. Het is nog steeds onvoorstelbaar dat wij zonder haar enthousiasme voort moeten.

Als collegae zullen wij Hanna Oorthuys nooit vergeten. Haar familie wensen wij de kracht toe om dit zware verlies te boven te komen.

Gerelateerde artikelen

Reacties