Adreslijst van voorzieningen voor blinden en slechtzienden

Klinische praktijk
M. de Lange
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2272-5

Voorgaande artikelen hebben een beeld geboden van wat blindheid en slechtziendheid in het beleven en leven van mensen met zich meebrengen en welke gevolgen dit heeft voor het psychosociaal en het maatschappelijk functioneren. Het blijkt dat naast de behoefte aan begrip en persoonlijke aandacht tijdens de behandeling, informatie – zowel over medische zaken als over sociale voorzieningen en hulpmiddelen – als zeer wenselijk en belangrijk wordt ervaren. Op de vraag bij wie en waar men voor dit alles terecht kan wordt thans geprobeerd een antwoord te geven.

In verscheidene academische ziekenhuizen kunnen de artsen verwijzen naar de speciaal voor de afdeling Oogheelkunde aangestelde maatschappelijk werkers. Ook in de huisartsen- en de perifere oogartsenpraktijk is het van belang, dat mensen zo goed mogelijk hulp krijgen, van de arts zelf en via diens verwijzing naar de juiste instanties.

Om een overzicht te geven van de verschillende voorzieningen en wanneer deze wenselijk of…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Oogheelkunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

M.de Lange, maatschappelijk werkster.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties