Hulp voor de visueel gehandicapte patiënt

Klinische praktijk
G.F. Kinds
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2265-8

In dit artikel worden de visuele hulpmiddelen voor slechtzienden en de overige mogelijkheden voor hulp voor blinden en slechtzienden besproken.

Visuele hulpmiddelen voor slechtzienden

Slechtziendheid wordt door de World Health Organization als volgt gedefinieerd:

– Slechtziend: gezichtsscherpte tussen 0,3 en 0,1.

– Zeer slechtziend: gezichtsscherpte tussen 0,1 en 0,05, niet te verbeteren met brillen of contactlenzen.1

Slechtziendheid hangt niet alleen af van gezichtsscherpte, maar ook van gezichtsveld, lichtgevoeligheid, contrastzien, het al dan niet binoculair kunnen zien en kleurenzien. Het is mogelijk dat een slechtziende bij optimale verlichting en toepassing van kleuren geen problemen heeft met zijn ruimtelijke oriëntatie, het vermijden van obstakels en het waarnemen van bewegingen. De visuele capaciteit van slechtzienden kan echter tot een minimum dalen wanneer de verlichting en de toepassing van kleur niet optimaal zijn.

Optische hulpmiddelen kunnen vooral bij het waarnemen van details verbetering brengen. De visuele capaciteit wordt mede beïnvloed door intellect, doorzettingsvermogen…

Auteursinformatie

Bartiméushage, afd. Oogheelkunde, Postbus 87, 3940 AB Doorn.

G.F.Kinds, technisch oogheelkundig assistent.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties