Meldingen van vermoedelijke bijwerkingen bij het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen en onderzoeksactiviteiten in 1992

B.H.Ch. Stricker
J.P. Ottervanger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1784-7
Abstract

Samenvatting

Het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen ontving in 1992 1248 meldingen van vermoedelijke bijwerkingen via het landelijke meldingssysteem. De belangrijkste gemelde bijwerkingen betroffen pijn op de borst door sumatriptan, cholestatische hepatitis door itraconazol en smaakverlies tijdens gebruik van terbinafine. Daarnaast werd onder andere aandacht besteed aan verwardheid en hallucinaties bij kinderen na gebruik van deptropine-drank, postasfyctische encefalopathie bij een pasgeborene na toediening van nalbufine tijdens de baring, torsades de pointes na gebruik van terodiline, koortsreacties op neuroleptica, spiernecrose na intramusculaire toediening van diclofenac, jicht tijdens gebruik van acetylsalicylzuur, psychische stoornissen tijdens gebruik van vigabatrine en plotselinge dood tijdens fluorescentie-angiografie. Het beleid van het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen is erop gericht om zoveel mogelijk voor de patiëntenzorg relevante aspecten te publiceren opdat artsen hiermee eventueel hun voorschrijfbeleid aanpassen. Daarnaast worden door het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen – in samenwerking met verschillende universiteiten – methoden en systemen voor postmarketingsurveillance ontwikkeld.

Auteursinformatie

Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen, Postbus 5406 2280 HK Rijswijk.

Dr.B.H.Ch.Stricker, inspecteur van de volksgezondheid; J.P.Ottervanger.

Contact dr.B.H.Ch.Stricker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties