Pleidooi voor het behoud van de Landelijke Medische Registratie voor betrouwbare informatie over de volksgezondheid en de gezondheidszorg

Opinie
B.H.Ch. Stricker
R.M.C. Herings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1916-7
Abstract

In 1963 werd de Stichting Medische Registratie (SMR) opgericht met als doel het toegankelijk maken van ontslaggegevens van ziekenhuizen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. In een tijd dat automatisering nog in de kinderschoenen stond, begon de SMR met het registreren van ontslagdiagnosen en daaraan gerelateerde medische gegevens in een geautomatiseerd bestand in Nederlandse ziekenhuizen. Deze Landelijke Medische Registratie (LMR) is thans een onderdeel van de Stichting Prismant. Sedert 1986 participeren alle academische en algemene ziekenhuizen in de LMR. Hoewel deze aanvankelijk werd opgezet als register voor wetenschappelijke doeleinden, is de LMR in de loop der jaren voor steeds meer doelen gebruikt, bijvoorbeeld voor de terugrapportage en het vergelijken van morbiditeit en verrichtingen binnen en tussen ziekenhuizen, en vooral ook voor het berekenen van de adherentie. Deze adherentieberekening is jarenlang de basis geweest van de financiering van ziekenhuizen en lijkt door de komst van het systeem van de diagnosebehandelingscombinatie (DBC) in…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Epidemiologie en Biostatistiek, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Hr.prof.dr.B.H.Ch.Stricker, klinisch epidemioloog.

PHARMO Instituut, Utrecht.

Hr.dr.R.M.C.Herings, farmaco-epidemioloog.

Contact hr.prof.dr.B.H.Ch.Stricker (b.stricker@erasmusmc.nl)

Verbeteringen

Ook interessant

Reacties