Meerlinggeboorten in Nederland

Klinische praktijk
Tina J. Glasner
Catharina E.M. van Beijsterveldt
Gonneke Willemsen
Dorret I. Boomsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5962
Abstract

Samenvatting

  • Het aantal tweelinggeboorten is in de periode 2005-2011 afgenomen van 18,6 naar 15,9 per 1000 bevallingen.

  • De toename van het aantal tweelingen in de jaren 80 en 90 van de vorig eeuw is niet uitsluitend het gevolg van een stijging van het aantal twee-eiige tweelingen, maar ook van een lichte stijging van het aantal eeneiige tweelingen.

  • Bij IVF-behandelingen wordt steeds vaker slechts 1 embryo geplaatst. Hierdoor daalt het aantal twee-eiige tweelingen; het ontstaan van eeneiige tweelingzwangerschappen wordt hiermee niet voorkomen.

  • In totaal is het aantal tweelingzwangerschappen na IVF gedaald van 803 in 2003 (21,7% van het totaal aantal zwangerschappen na IVF) naar 381 (8,5%) in 2011.

  • Hoewel de perinatale sterfte in de afgelopen jaren sterk is afgenomen, is het risico op doodgeboorte of zuigelingensterfte nog steeds duidelijk groter voor meer- dan voor eenlingzwangerschappen.

  • De gemiddelde zwangerschapsduur van zowel een- als twee-eiige tweelingen is gedaald.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Biologische Psychologie/Nederlands Tweelingen Register, Amsterdam.

Dr. T.J. Glasner, methodoloog; dr. C.E.M van Beijsterveldt en dr. G. Willemsen, psychologen; prof.dr. D.I. Boomsma, psycholoog-gedragsgeneticus.

Contact dr. T.J. Glasner (t.j.glasner@vu.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5962; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning voor dit artikel: D.I. Boomsma ontving onderzoeksubsidies van NWO, ZonMw en de European Research Council.
Aanvaard op 24 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Tina J. Glasner ICMJE-formulier
Catharina E.M. van Beijsterveldt ICMJE-formulier
Gonneke Willemsen ICMJE-formulier
Dorret I. Boomsma ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties