Meerlingen in Nederland, 1900-1988

Onderzoek
R.F.J. Tas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2189-95
Abstract

Samenvatting

Per 1 januari 1989 is het aantal nog in leven zijnde meerlingen geboren in de periode 1900-1988 in Nederland geschat op 120.000. Deze populatie, bestaande uit ongeveer een kwart miljoen personen (1,6 van de totale bevolking), is wat jonger dan de rest van de bevolking.

De stijging gedurende de laatste jaren van het aandeel meerlingen in het totale aantal geboorten lijkt niet zozeer een direct effect, maar eerder een indirect effect te zijn van het krijgen van kinderen op latere leeftijd. De medische behandeling van de veelal dan ontstane vruchtbaarheidsproblemen vergroot namelijk de kans op een meerling aanzienlijk. De ontwikkeling van het aantal meerlinggeboorten wordt voor het overgrote deel bepaald door die van de twee-eiige tweelinggeboorten.

De daling van het aantal doodgeborenen, de perinatale sterfte en van de zuigelingensterfte onder meerlingen is vooral een gevolg van de vooruitgang in de medische zorg. Vernieuwingen in en verbeteringen van de mogelijkheden voor tijdige herkenning en oplossing van stoornissen tijdens de zwangerschap en in het eerste levensjaar van het kind zullen hieraan in belangrijke mate hebben bijgedragen. Desondanks is het sterfterisico onder meerlingen gedurende het eerste levensjaar nog een veelvoud van dat onder eenlingen. Zo is het aantal doodgeborenen onder meerlingen op dit moment nog 2,5 maal en de perinatale sterfte alsmede de zuigelingensterfte ongeveer 4 maal zo hoog als die onder eenlingen. Na het eerste levensjaar daalt het sterfterisico onder meerlingen echter zodanig snel dat er in het derde jaar na de geboorte geen wezenlijk verschil meer is met het sterfterisico van eenlingen.

Auteursinformatie

Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdafdeling Bevolkingsstatistieken, Postbus 959, 2270 AZ Voorburg.

R.F.J.Tas, chef onderafdeling Stand van de bevolking en natuurlijke aanwas.

Ook interessant

Reacties