Meer opsporing van erfelijke darmkanker met onderzoek op microsatellietinstabiliteit bij door de patholoog geselecteerde patiënten met een colon-rectumcarcinoom

Onderzoek
J.H.F.M. de Bruin
W. Kievit
M.J.L. Ligtenberg
F.M. Nagengast
E.M.M. Adang
T.J. Ruers
J.H. Kleibeuker
R.H. Sijmons
J.H.J.M. van Krieken
N. Hoogerbrugge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1792-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of microsatellietinstabiliteit(MSI)-onderzoek bij door de patholoog geselecteerde patiënten met een colon-rectumcarcinoom leidt tot meer opgespoorde families met erfelijke darmkanker (hereditair non-polyposis-colon-rectumcarcinoom; HNPCC).

Opzet

Prospectief inventariserend onderzoek.

Methode

Door pathologen werden patiënten met een nieuw-gediagnosticeerd colon-rectumcarcinoom geselecteerd voor MSI-onderzoek van het tumorweefsel, wanneer de patiënt voldeed aan 1 van de volgende 4 criteria: (a) colon-rectumcarcinoom gediagnosticeerd vóór het 50e levensjaar; (b) 2e colon-rectumcarcinoom; (c) colon-rectumcarcinoom en een ander HNPCC-gerelateerd carcinoom; (d) adenoom in het colon-rectum met ernstige dysplasie gediagnosticeerd vóór het 40e levensjaar. Patiënten met een MSI-positieve tumor werden verwezen naar een klinisch geneticus. Deze nieuwe aanpak werd geïntroduceerd en geëvalueerd in 5 ziekenhuizen gedurende een periode van 10 maanden.

Resultaten

De nieuwe aanpak werd succesvol geïmplementeerd door pathologen en geadopteerd door chirurgen. Patiënten waren tevreden over de aanvullende zorg. Van de 55 geïncludeerde patiënten hadden 10 een positieve MSI-uitslag. Bij 8/10 patiënten werd door de klinisch geneticus DNA-onderzoek gestart, en werd bij 3 een mutatie gevonden in het MSH2-gen. Bij 2 families met een mutatie voldeed de familieanamnese alleen niet aan de klinische criteria voor HNPCC.

Conclusie

Selectie door de patholoog voor MSI-onderzoek bleek toepasbaar in de dagelijkse praktijk en leidde tot de opsporing van meer HNPCC-patiënten dan wanneer uitsluitend gebruik werd gemaakt van de familieanamnese.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1792-8

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Medical Technology Assessment: mw.W.Kievit, gezondheidswetenschapper; hr.dr.E.M.M.Adang, econoom.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.dr.F.M.Nagengast, maag-darm-lever-arts.

Afd. Heelkunde: hr.dr.T.J.Ruers, chirurg.

Afd. Pathologie: hr.prof.dr.J.H.J.M.van Krieken, patholoog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.prof.dr.J.H.Kleibeuker, maag-darm-lever-arts.

Afd. Klinische Genetica: hr.dr.R.H.Sijmons, klinisch geneticus.

Contact Afd. Antropogenetica: mw.J.H.F.M.de Bruin, assistent-geneeskundige; mw.dr.M.J.L.Ligtenberg, klinisch moleculair-geneticus (j.debruin@antrg.umcn.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met meer dan 6 auteurs; naar het oordeel van de redactie voldoen allen aan de criteria voor auteurschap.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties