Meer longembolieën bij auto-immuunziekten?

Nieuws
Mike Nurmohamed
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4477

Waarom dit onderzoek?

Het wordt in toenemende mate duidelijk dat inflammatie leidt tot een verhoogde stollingsneiging. Maar de literatuur omtrent het risico op veneuze trombo-embolie (VTE) bij een auto-immuunziekte (AIZ) is niet eenduidig.

Onderzoeksvraag

Wat is het risico op een longembolie na een ziekenhuisopname vanwege een AIZ?

Hoe werd dit

Auteursinformatie

Contact (mt.nurmohamed@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties