De Hestia-studie

Thuisbehandeling van patiënten met longembolie*

Onderzoek
Wendy Zondag
Inge C.M. Mos
Dina Creemers-Schild
Lidia D.M. Hoogerbrugge
Olaf M. Dekkers
Anneke Dolsma
Michiel Eijsvogel
Laura M. Faber
Herman M.A. Hofstee
Marcel M.C. Hovens
Gé J.P.M. Jonkers
Klaas W. van Kralingen
Marieke J.H.A. Kruip
Tom Vlasveld
Mariëlle J.M. de Vreede
Menno V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4215
Abstract

Samenvatting

Doel

De veiligheid en effectiviteit onderzoeken van thuisbehandeling van patiënten met acute longembolie die geselecteerd zijn volgens vooraf vastgestelde criteria (‘Hestia-criteria’).

Opzet

Cohortstudie uitgevoerd in 12 Nederlandse ziekenhuizen. (Nederlands Trial Register; NTR1319).

Methode

Patiënten van 18 jaar en ouder met acute longembolie werden aan de hand van de 11 Hestia-criteria geselecteerd voor thuisbehandeling. De behandeling begon met laagmoleculaire heparine (nadroparine), gecombineerd met vitamine K-antagonisten. Alle patiënten die volgens de Hestia-criteria in aanmerking kwamen voor thuisbehandeling werden direct of uiterlijk binnen 24 h na het stellen van de diagnose ‘longembolie’ uit het ziekenhuis ontslagen. De primaire uitkomstmaat voor effectiviteit van de thuisbehandeling was recidief veneuze trombo-embolie gedurende 3 maanden. De secundaire uitkomstmaten waren ernstige bloedingen en sterfte ongeacht de oorzaak.

Resultaten

In de periode 2008-2010 werden in totaal 297 patiënten thuis behandeld; dit betrof 51% van de patiënten met acute longembolie die met de criteria gescreend waren. Alle patiënten zijn de volledige 3 maanden gevolgd. 6 patiënten hadden een recidief veneuze trombo-embolie (2,0%; 95%-BI: 0,8-4,3%), van wie 1 diepe veneuze trombose en 5 longembolie. Gedurende de follow-up van 3 maanden overleden 3 patiënten, maar geen van hen door longembolie; 1 patiënt overleed door een intracraniële bloeding en de andere 2 als gevolg van een maligniteit. Naast de patiënt met de intracraniële bloeding had ook 1 andere patiënt een ernstige bloeding (0,7%; 95%-BI: 0,1-2,4%).

Conclusie

Thuisbehandeling met antistolling van patiënten met acute longembolie, geselecteerd volgens de Hestia-criteria, lijkt effectief en veilig. Gerandomiseerd onderzoek is nodig om deze resultaten te bevestigen.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in het Journal of Thrombosis and Haemostasis (2011;9:1500-7) met als titel ‘Outpatient treatment in patients with acute pulmonary embolism: the Hestia Study’. Afgedrukt met toestemming.

**Namens de Hestia Studiegroep, waarvan de samenstelling aan het eind van dit artikel staat vermeld.

LUMC, Leiden.

Afd. Trombose en Hemostase: drs. W. Zondag, arts-onderzoeker (tevens afd. Endocrinologie); drs. I.C.M. Mos, arts-onderzoeker; dr. M.V. Huisman, internist.

Afd. Epidemiologie: dr. O.M. Dekkers, epidemioloog-internist.

Afd. Longziekten: dr. K.W. van Kralingen, longarts

Haga Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Den Haag.

Drs. Dina Creemers-Schild, aios interne geneeskunde.

Spaarne Ziekenhuis, afd. Longziekten, Hoofddorp.

Drs. L.D.M. Hoogerbrugge, aios longziekten.

Diaconessenhuis, afd. Longziekten, Leiden.

Drs. A. Dolsma, longarts.

Medisch Spectrum Twente, afd. Longziekten, Enschede.

Drs. M. Eijsvogel, longarts.

Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Beverwijk.

Dr. L.M. Faber, internist.

VUMC, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. H.M.A. Hofstee, internist.

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Arnhem.

Dr. M.M.C. Hovens, internist.

Rijnland Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Leiderdorp.

Drs. G.J.P.M. Jonkers, internist.

Erasmus MC, afd. Hematologie, Rotterdam.

Dr. M.J.H.A. Kruip, internist.

Bronovo Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Den Haag.

Dr. T. Vlasveld, internist.

Medisch Centrum Haaglanden, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Den Haag.

Drs. M.J.M. de Vreede, internist.

Contact drs. W. Zondag ( (w.zondag@lumc.nl)

Verantwoording

Samenstelling van de Hestia Studiegroep
Naast de auteurs van dit artikel namen de volgende onderzoekers deel aan de Hestia-studie: drs. M. Crobach (Bronovo Ziekenhuis, Den Haag); drs. M. Durian (Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam); dr. R. Valentijn (HAGA Ziekenhuis, Den Haag); dr. F.H. Heyning (Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag); drs. O. Akkerman, drs. G. Epping, drs. F. Harding, drs. D. Heerdink, drs. B. Hiddinga, drs. H. Hussain, drs. L. Imming, drs. N. Pronk, drs. C. Schwengle en drs. M. Simson (Medisch Spectrum Twente, Enschede); drs. K. Bouma (Leids Universitair Medisch Centrum); drs. L. Vingerhoets en drs. M. Donker (Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp); dr. H.A.H. Kaasjager, dr. E.F. Ullmann, dr. T. Nizet en drs. H. Kemming (Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem); drs. E.L.E. de Bruijne (Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk); dr. C.F. Melissant (Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp); dr. M.H.H. Kramer en drs. E. Looysen (VU Medisch Centrum, Amsterdam).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: De Hestia-studie werd gedeeltelijk financieel ondersteund door GlaxoSmithKline met een studiebeurs zonder verplichtingen.
Aanvaard op 20 oktober 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties